Com ens financiem

Comptes nacionals

Els comptes anuals de MSF Espanya han estat auditats per KPMG i aprovats per l'Assemblea General de l'associació.

 

Ingressos

Total ingressos 116.295.774 €

Malgrat que el context encara està marcat per la profunda crisi econòmica, la gran resposta dels socis permet que els fons privats continuïn garantint la nostra independència econòmica i d’acció. El 2013, els fons privats van suposar el 90,5% dels ingressos de MSF.

A causa de la gran mobilització social davant l’emergència de les Filipinas y del suport a les nostres intervencions en països com el Sudan del Sud, la República Centreafricana o Síria, hemos experimentat un creixement important en donatius. Aquest suport, juntament amb el compromís de més de 320.000 socis regulars, ens ha permés assolir els nostres objectius operacionals el 2013.

 

Distribució d'ingressos per finançador

 

Despeses

Total despeses 115.216.768 €

L’exercici 2013 es va caracteritzar per un estricte compliment del pressupost i per la represa del creixement del volum d’operacions en el terreny, a causa d’una resposta més gran a emergències. Es van destinar a projectes un total de 84,79 milions d’euros, un 8% més que el 2012.

Del total de despeses, el 83,1% es va consagrar a l’assistència medicohumanitària directa, i el 2,1% a activitats de testimoni, sensibilització i incidència ciutadana. Un 10% es va dedicar a captació de fons i el 4,8% restant a despeses de gestió.

 

Distribució del cost dels projectes per naturalesa de la despesa

 

Distribució de despeses per tipus de projecte

 

 

Distribució de despeses per país

 

* Entenem per missió una base d'operacions regulars de MSF en un país, amb un equip de coordinació que generalment es troba a la capital i gestiona un o més projectes dins del país.

Font: Memoria MSF España 2013. Més informació a www.msf.es/memoria/2013


Descargas

Cuentas anuales auditadas 2014

Descarga el PDF

DOWNLOAD - PDF (English)

 

Cuentas anuales auditadas 2013

Descarga el PDF

DOWNLOAD - PDF (English)

 

Informe Auditoría KPMG 2013

Descarga el PDF

Download - PDF (English)

 

Cuentas anuales auditadas 2012

Descarga el PDF

DOWNLOAD - PDF (English)

 

Informe Auditoría KPMG 2011

Descarga el PDF

Download - PDF (English)

 

Certificado Fundación Lealtad

VER EL CERTIFICADO 2010

Años anteriores:  20072008-2010

Web de la Fundación Lealtad:
www.fundacionlealtad.org

 

Informe de tesorero MSFE 2011

Descarga el PDF

DOWNLOAD - PDF (english)

 

Plan Anual MSFE 2012

Descarga el PDF