Com ens financiem

Comptes nacionals

Els comptes anuals de MSF Espanya han estat auditats per KPMG i aprovats per l'Assemblea General de l'associació.
L’exercici 2012 es caracteritza per una consolidació clara del volum operacional després d’uns quants anys de creixement continuat. Ha estat un any especialment difícil per recaptar fons a Espanya, ja que les conseqüències de la crisi es van reflectir en la nostra capacitat de recaptació.

 

Ingressos

Total ingressos 100.031.471 €

Els ingressos de socis arriben a 45,52 milions d’euros, la qual cosa implica un creixement del 5,4% pel que fa al 2011, però un 4,4% per sota del previst inicialment.
La disminució d’ingressos generats a Espanya s’ha pogut compensar amb un increment dels fons del Moviment MSF.

 

Distribució d'ingressos per finançador

 

 

Despeses

Total despeses 105.362.561 €

La despesa de projectes arriba a 78,2 milions d’euros, la qual cosa representa una disminució del 7,3% respecte al 2011.
Del total de despeses, el 83,3% es va dedicar a atenció directa a les poblacions, i el 2,5% a activitats de testimoniatge, sensibilització i incidència ciutadana. El 9,2% es va invertir en captació de fons i el 5% restant es va destinar a despeses de gestió.

 

Distribució del cost dels projectes per naturalesa de la despesa

 

Distribució de despeses per tipus de projecte

 

 

Distribució de despeses per país

 

Font: Memoria MSF España 2012.
Més informació a www.msf.es/memoria/2012


Memorias MSF

Para saberlo todo sobre nuestros proyectos y cómo nos financiamos.

Memoria MSF España 2013

Memoria Médicos Sin Fronteras Descarga el Pdf Ver microsite

Memoria Internacional MSF 2012

Descarga el Pdf

 

 

Ver todas las publicaciones

Descargas

Cuentas anuales auditadas 2013

Descarga el PDF

DOWNLOAD - PDF (English)

 

Informe Auditoría KPMG 2013

Descarga el PDF

Download - PDF (English)

 

Cuentas anuales auditadas 2012

 

Descarga el PDF

DOWNLOAD - PDF (English)

 

Informe Auditoría KPMG 2011

Descarga el PDF

Download - PDF (English)

 

Certificado Fundación Lealtad

VER EL CERTIFICADO 2010

Años anteriores:  20072008-2010

Web de la Fundación Lealtad:
www.fundacionlealtad.org

 

Informe de tesorero MSFE 2011

Descarga el PDF

DOWNLOAD - PDF (english)

 

Plan Anual MSFE 2012

Descarga el PDF