Nola finantzatzen da MSF?

Nazioko kontuak

MSF Espainiaren urteko kontuak KPMGek ikuskatu eta gure Batzar Nagusiak onetsi ditu.
2012 urtean bolumen operatiboetan finkatzea eman da, hainbat urtetan zehar hazi ondoren. Urte zaila izan da oso Espainian funtsak biltzeko, krisi ekonomikoaren ondorioak gure bilketa ahalmenean eragina izan duelarik.

 

Diru-sarrerak

Diru-sarrerak guztira 100.031.471 €

Bazkideen bidez lortutako diru-sarrerak 45,52 milioi euro izan dira, 2011 urtearekiko %5,4ko igoera suposatzen duelarik, baina datuak aurreikusitakoaren %4,4a beherago geratu dira.
Espainian lortutako diru-sarrerak MSF Mugimenduaren funtsen igoerari esker konpentsatu dira.

Diru-sarreren banaketa finantzatzailearen arabera MSF-E 

Gastuak

Gastuak, guztira 105.362.561 €

Proiektuen gastuak 78,2 milioi eurokoak izan dira, 2011 urtearekiko %7,3ko murriztea suposatzen duelarik.
Gastu guztietatik, %83,3 biztanleen zuzeneko laguntzari zuzendu dira eta %2,5a testigantza, sentsibilizazio eta biztanleengan eragina izateko ekintzetara zuzendu da. %9,2a funts-bilketara zuzendu da eta gainera %5a kudeaketa gastuak izan dira.

 

Proiektuetako kostua gastuen izaeraren arabera banatzea

 

Gastuen banaketa proiektu-motaren arabera

 

 

Gastuen banaketa herrialdeka

Iturria: Nazioarteko MSFren 2012ko Memoria.


Descargas

Cuentas anuales auditadas 2013

Descarga el PDF

DOWNLOAD - PDF (English)

 

Informe Auditoría KPMG 2013

Descarga el PDF

Download - PDF (English)

 

Cuentas anuales auditadas 2012

 

Descarga el PDF

DOWNLOAD - PDF (English)

 

Informe Auditoría KPMG 2011

Descarga el PDF

Download - PDF (English)

 

Certificado Fundación Lealtad

VER EL CERTIFICADO 2010

Años anteriores:  20072008-2010

Web de la Fundación Lealtad:
www.fundacionlealtad.org

 

Informe de tesorero MSFE 2011

Descarga el PDF

DOWNLOAD - PDF (english)

 

Plan Anual MSFE 2012

Descarga el PDF