Back to top

Què és Metges sense Fronteres?

MSF és una organització medicohumanitària internacional que assisteix poblacions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà i de conflictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia política. La nostra presència independent i imparcial en les crisis ens permet donar una assistència immediata a les persones més necessitades. Tenim l’acció mèdica com a prioritat, però també utilitzem el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les poblacions que assistim.

En marxa des del 1971

A principi dels setanta, coincideixen a França dos grups de metges. Els uns havien estat testimonis del genocidi dels ibo en la guerra de Biafra (Nigèria, 1968), però el mandat de la seva organització els va impedir denunciar-ho. Els altres havien presenciat la ineficàcia de l’ajuda a les víctimes de les inundacions del 1970 al Pakistan Oriental (actual Bangla Desh). De l‘inconformisme d’aquests metges, i dels periodistes que van recollir aquestes denúncies, neix Metges Sense Fronteres. 

Assistència directa als més oblidats

MSF és avui una de les principals organitzacions humanitàries independents del món. Treballem en prop de 70 països, assistint persones afectades per la guerra, la violència, el desplaçament, les malalties endèmiques, epidèmiques o oblidades, els desastres naturals o l’exclusió extrema de l’atenció mèdica. 

Testimonis d’excepció

Prestar assistència directa ens converteix en testimonis del patiment humà. Pensem que explicar el que veiem salva vides. Per això, sovint alcem la veu per assenyalar responsabilitats i provocar canvis en favor de les poblacions que assistim.

Acció humanitària independent

L’assistència que oferim respon a necessitats reals i no a interessos polítics, econòmics o religiosos. Només nosaltres decidim on i com intervenirm. Aquesta llibertat d’acció es basa en la independència financera: el 90% dels nostres fons són d’origen privat.

L’ajuda arriba a la seva destinació

Si som capaços de respondre a les emergències en un màxim de 72 hores, mentre mantenim centenars de projectes regulars, es gràcies a la profesionalització de la nostra logística. Disposem de centrals de compra i emmagatzematge a Europa, amb reserves d’emergència situades en altres regions del món. Gràcies a això, controlem la cadena d’ajuda des de l’origen fins a la destinació.

Professionals compromesos

Metges, infermers, logistes, psicòlegs, agents de salut, financers, administradors, tècnics de laboratori, periodistes... Som persones ajudant altres persones: en total, més de 2.700 treballadors internacionals desplaçats al terreny i 31.000 professionals contractats localment.

Sense fronteres

Metges Sense Fronteres és una organització internacional i té 21 seccions, cinc de les quals gestionen directament projectes en el terreny: Bèlgica, Espanya, França, Holanda i Suïssa. Les altres (Alemanya, Austràlia, Àustria, Brasil, el Canadà, Dinamarca, els Estats Units, Grècia, Hong Kong, Itàlia, el Japó, Luxemburg, Noruega, el Regne Unit, Sud-àfrica i Suècia) donen suport pel que fa a captació de fons, reclutament de recursos humans o comunicació.

Reconeixement internacional

En reconeixement de la seva tasca, MSF ha estat guardonada, entre d’altres, amb el Premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia (1991), el Premi Nobel de la Pau (1999), el Premi Zayed per a la Salut (2002) i el Premi Rei Hussein al Lideratge Humanitari (2004).

Suport de la societat

MSF compta amb més de 5,7 milions de socis i col·laboradors arreu del món, dels quals més de 425.000 a l’Estat espanyol. Gràcies a les seves aportacions i al seu compromís actiu, podem intervenir immediatament, amb total independència per assistir qui més ho necessita.